Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 10.10.2022

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:  Mavira Oy/ Lato

Y-tunnus:  2758779-6

Osoite: Lamminkankaantie 15 a

Postinumero:  83100                                 

Postitoimipaikka: Liperi

Puhelinnumero: 045 2568339

Sähköpostiosoite:  myynti@ladosta.fi

2. Rekisterin nimi

Mavira Oy/Lato asiakasrekisteri

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Mavira Oy/Lato asiakasrekisterin pitäjälle.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri Mavira Oy/Lato asiakasrekisteristä sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, sähköpostin, laskutus- ja toimitusosoitteen, tilaustiedot, sekä suoramarkkinointiluvan.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tiedot saadaan kun asiakas on rekisteröitynyt verkkokaupan asiakkaaksi tai ilmoittanut tietonsa ostaessaan tuotteita verkkokaupasta verkkokaupan omalla tilauslomakkeella. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Lato verkkokaupan ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Lato verkkokaupan käytössä, paitsi Lato verkkokaupan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Lato verkkokaupan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Lato verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja virusturvaohjelmin, palomuurein ja salasanoin sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii kultakin erillisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen. Verkkokauppa-alustan tietoturvasta huolehtii alustantarjoaja.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

9. Tiedon korjaaminen

Omia tietoja voi pyytää korjattavaksi ottamalla yhteyttä Lato verkkokauppaan.

10. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään henkilön pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

12. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Shopping Cart